Doorlopende machtiging automatische incasso

MachtigingVerplicht

Incassant:

Stichting Openbare Bibliotheek Twenterand

Jonkerlaan 4

7671 GM Twenterand

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.